BESTSEAL AC 402 & 407

Giá liên hệ

Chống thấm 2 thành phần cao cấp. Dùng cho sàn, tường hồ bơi, bể chứa , tầng hầm

05 kg/bộ bộ
08 kg/bộ bộ