BESTSEAL AC 400

Giá liên hệ

Chống thấm siêu đàn hồi 1 thành phần , quét lên bề mặt của sàn, tường . Màu Xám

5 kg/thùng Thùng 5
25 kg/thùng Thùng 25

Gửi Yêu Cầu