CHỐNG THẤM INTOC-06

Giá liên hệ

INTOC-06 là sản phẩm chống thấm cho mặt ngoài tường đã tô vữa hoặc đã sơn nước.

Định mức – Khoảng 3m2/ kg (trên vữa tô) – Khoảng 7m2/ kg (trên bề mặt đã sơn nước)
Cách dùng Bề mặt trước khi chống thấm cần sạch sẽ, khô ráo.
– Quậy đều sản phẩm, dùng cọ lăn (hoặc máy phun) lăn từ từ qua lại nhiều lần cho sản phẩm thẩm thấu vào tường.
– Sau 24g lớp chống thấm có tác dụng.
Chú ý – Sau khi lăn chống thấm Intoc-06, màu sắc sơn thay đổi không đáng kể.
– Chống thấm trên vữa tô sẽ có độ bền cao hơn trên sơn nước.