SUPER R7

Giá liên hệ

Phụ gia siêu hóa dẻo cho bê tông, đóng rắn nhanh ( 7 ngày )

05 lít/can can 5
25 lít/can can 25

Gửi Yêu Cầu