Phụ gia Bê tông – Xi măng

Giá liên hệ

Super R7N

Phụ gia giảm nước, phát triển cường độ sớm cho bê tông

Ứng dụng

• Sản xuất bê tông độ sụt cao, cường độ phát triển nhanh nhằm tháo coppha sớm, rút ngắn thời gian thi công như: bê tông nền móng, bê tông sàn, dầm, cột, tường, bê tông đúc sẵn, bê tông cốt thép dày, …