BESTBOND EP751 & EP752

Giá liên hệ

Kết nối bê tông cũ và mới, dặm vá, sửa chữa bê tông nứt, bể & cấy sắt , bulông

01 kg/bộ kg
01 kg/bộ kg

Gửi Yêu Cầu