BestGrout CE475

Giá liên hệ

BestGrout CE475

Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng.

Ứng dụng

Dùng thích hợp cho các mục đích sử dụng như sau:
• Định vị bu-lông.
• Lắp đặt móng máy.
• Lắp đặt bệ đường ray.
• Chèn đáy bản mã đầu cột.
• Các khe hở rộng.
• Các lỗ hổng lớn.
• Các hốc xâm thực lớn.
• Các cấu kiện đúc sẵn đặc biệt.
• Các mố kết nối trụ cầu…