SIKAMONOP 610

Giá liên hệ

Sika Monotop 610 là một loại vữa gốc xi măng polyme cải tiến, một thành phần có chứa silica fume và chất ức chế ăn mòn.

Gửi Yêu Cầu