RADCON FORMULA 7 | DUNG DỊCH CHỐNG THẤM THẨM THẤU

Giá liên hệ

Radcon Formula 7 được hấp thụ vào trong bê tông qua hoạt động của các mao dẫn từ những bọng xốp và đường nứt tạo một ‘màng phủ’ chống sự xâm thực của nước”

Gửi Yêu Cầu