BESTGROUT CE675

Giá liên hệ

Định vị móng máy, bệ neo, chè bản mã đầu cột , chèn khớt nối các cấu kiện đúc sẳn, các lỗ hỏng

25 kg/ bao bao

Gửi Yêu Cầu